Skip to main content

RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Piotr José, ul. Brzozowa 5, PL64-320, Niepruszewo

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych obecnych i potencjalnych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i charakteru korespondencji.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wówczas Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż lat 5.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż lat 5.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych